KEACOUSTICS

Som una enginyeria d’acústica avançada, soroll i vibracions, experta en gestió, lideratge i execució de projectes innovadors d’alt valor, en situacions d’especial complexitat en entorns urbans, ambientals, arquitectònics i industrials.

A partir de la xarxa d’especialistes i professionals multidisciplinaris, formem i proveïm el millor equip d’experts per cada projecte.

Especialitzacions acústiques

Kenoise i gestió intel·ligent de la contaminació acústica

Gestors del soroll, elaboració d’estratègies preventives, reactives i de control de la contaminació acústica.

Caracterització acústica de materials i transductors

Caracterització acústica de materials i transductors acústics, altaveus i micròfons. Mesuraments de paràmetres específics.

Simulacions numèriques

Simulacions acústiques en ambient exterior, recintes, altaveus, etc. Propagació d’acústica subaquàtica

Acústica subaquàtica

Anàlisi de l’impacte acústic d’activitats marítimes off-shore.

Projectes i mesuraments vibroacústics avançats

Mesuraments acústics i de vibració. Acústica arquitectònica, industrial i ambiental.

Formació

Cursos a mida d’enginyeria acústica, soroll i vibracions.

“En l’avaluació d’impacte ambiental de les campanyes sísmiques, hem estat afortunats de confiar el modelatge de propagació subaquàtica en Keacoustics”

Mariluz Parga
Head of Projects, Submon

“Ampliem les competències dels nostres enginyers mecànics amb formació específica en control de soroll, vibracions i mètodes d’enginyeria vibroacústica”

Nicola Cofelice
Mechanical Engineer, HW Robustness and Acoustics, Large Format Printing Division, HP Inc, Hewlet Packard

“La certificació de la instal·lació dels sistema de megafonia amb els experts de Keacoustics, ens dóna la tranquil·litat d’entregar les instal·lacions al client amb les màximes garanties”

Pedro Gil
Responsable de proves i posada en servei dels sistemes de comunicacions de la L9/L10 del metro de Barcelona, UTE Energia L9

Partners

Barcelona
Telèfon +34 605 431 416

Formem part de