KeNoise

La plataforma on-line per millorar i gestionar intel·ligentment la qualitat acústica ambiental del vostre entorn.

Una eina d’enginyeria dedicada als professionals de la contaminació acústica ambiental.

 • Millora de la qualitat acústica ambiental en entorns industrials, urbans, zones saturades i zones acústiques de règim especial (ZARE).
 • Control i preservació de la qualitat acústica ambiental en àrees periurbanes, naturals, zones tranquil·les i zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).
 • Control de la contaminació acústica provocada per activitats d’oci.
 • Elaboració d’estratègies de reducció de la contaminació acústica ambiental en base a dades racionals, objectives i fiables.
 • Conscienciació i sensibilització de la contaminació acústica a la ciutadania en base a disseminació.
 • Integració a la xarxa smart city, sistemes TIC i plataformes IoT (Intenet of Things) de les empreses, administracions o entitats.
 • Serveis especialitzats per enginyeries.

Mesuradors de so autònoms

 

Problemes d'enginyeria acústica

 

Integració Smartcity

 

Eina de suport al tècnic

 

Càlcul a demanda d'índex de contaminació acústica ambiental

 

Gestió de la contaminació acústica en temps real

 

Difusió dels resultats a la ciutadania

 

Integració de diferents tipologies de mesuradors de so

 

Integració en sistemes IoT i Smartcities

 

KeNoise és la Plataforma de gestió intel·ligent de la contaminació acústica

N

Tècnics ambientals

Eina completa de gestió acústica avançada que permet integrar els sistemes tecnològics propis

N

Enginyeries

Serveis avançats d’enginyeria acústica: monitoritatge simultani i extracció de patrons de comportament.

N

Entitats de suport

Plataforma gràfica de conscienciació dels problemes acústics originats als entorns urbans o periurbans.

N

Gestors estratègics

Solució integral per poder decidir i actuar en l’àmbit del soroll i acústica urbana amb dades objectives i fiables.

Plataforma de gestió intel·ligent de la contaminació acústica

 • Podràs controlar simultàniament la contaminació acústica en tots els punts de mesura, programar alarmes, consultar valors històrics i establir polítiques de disseminació a la ciutadania.
 • KENOISE permet identificar fonts de soroll, integrar diferents tecnologies i sensors de diferents verticals: una eina eficient per problemes complexos d’enginyeria acústica i qualitat de l’aire.
 • Keacoustics s’encarrega de tot el projecte, des de la consultoria tecnològica, desenvolupament, implantació, anàlisi de dades i serveis d’enginyeria acústica.
 • Les funcionalitats de KENOISE repercuteixen en una reducció de costos al client final.
 • Gràfics amb valors instantanis, històrics per consultes i gestor d’alarmes
 • Accés on-line als nivells de pressió sonora de cada sensor acústic en temps real
 • Detecció en temps real de períodes amb excés de soroll
 • Càlculs d’índexs de soroll segons legislació: LAeq 10’’, LAeq1 hora, Lden, Lday, Levening, Lnight, Ldia Lnit, L90 i L10.
 • Càlculs d’índexs de soroll a demanda
 • Consulta de dades històriques en format excel i gràfic
 • Programació i gestió d’alarmes
 • Gestió usuaris
 • Disseminació a la ciutadania: conscienciació i sensibilització
 • Gràfics amb valors instantanis, històrics per consultes i gestor d’alarmes
 • Accés on-line als nivells de pressió sonora de cada sensor acústic en temps real
 • Detecció en temps real de períodes amb excés de soroll
 • Càlculs d’índexs de soroll segons legislació: LAeq 10’’, LAeq1 hora, Lden, Lday, Levening, Lnight, Ldia Lnit, L90 i L10.
 • Càlculs d’índexs de soroll a demanda
 • Consulta de dades històriques en format excel i gràfic
 • Programació i gestió d’alarmes
 • Gestió usuaris
 • Disseminació a la ciutadania: conscienciació i sensibilització

Integració a les estratègies i sistemes existents d’una smartcity

 • Integració de la xarxa de monitorització de soroll amb el sistema TIC ja existent
 • Integració amb mapes GIS
 • Compatible amb Sentilo
 • Control i detecció d’errors en els sistemes de telecomunicació
 • Programari independent 100% costumitzable
 • Plataforma fiable, Flexible, Fàcil d’utilitzar, Intuïtiva, i molt visual
 • Compatible amb sensors IOT mesuradors de soroll, independentment de la marca.
 • Integració amb sensors IOT d’altres variables complementàries al soroll

Serveis d’enginyeria acústica

 • Consultoria tecnològica en sensors IoT
 • Consultoria tecnològica en xarxes i sistemes de telecomunicació
 • Anàlisi exhaustiu de dades acústiques
 • Informes acústics

Experiència

 • Keacoustics som pioners en el desenvolupament d’eines on-line de la gestió intel·ligent de la contaminació acústica en base a mesuradors autònoms de so IoT, en l’entorn SmartCity, la seva integració dins una xarxa ja existent, i l’anàlisi exhaustiu de les dades acústiques obtingudes.
 • Participem activament al grup normativitzador d’Aenor: Sistema Control Contaminació acústica Ciutats Intel·ligents CTN 178/SC 4/GT 7.

Sabem que amb una gestió eficient de la contaminació acústica es pot aconseguir un entorn més silenciós fent ús de la nostra plataforma.

Amb els serveis d’enginyeria acústica i anàlisi de les dades obtingudes, reduïm costos i garantim accions efectives de mitigació del soroll.

Amb les col·laboracions de

Barcelona
Telèfon +34 605 431 416

Formem part de