KeNoise
Precisió, versatilitat i expertesa acústica

 

KeNoise

Fusionant els millors tecnologies amb la gestió de la contaminació acústica.

KeNoise

Gestió intel·ligent de la contaminació acústica

 

Solucions per al monitoratge acústic, anàlisi de dades i presa de decisions amb el suport d’un equip multidisciplinar d’enginyers i tècnics experts en contaminació acústica.

Monitoratge acústic online

Servei d’implementació de solucions de monitoratge online dels teus sensors per fer-ne un seguiment en temps real i permanent i obtenir mètriques precises.

Integració d'estacions

Servei de consultoria i suport en la instal·lació i integració d’estacions per obtenir els millors resultats segons els teus objectius.

Anàlisi de dades

Servei d’anàlisi i elaboració d’informes intuitius a partir de les dades obtingudes per facilitar-te la presa de decisions i l’adaptació a valors recomanats i límits legals.

Visoracustic - KeNoise

Monitoratge acústic online

Implementem la solució web KENOISE que et permetrà un control precís de la contaminació acústica a partir de les dades de tots els teus sensors de soroll, una anàlisi de dades multivariable i la compartició d’informació amb la ciutadania o altres partners.

 • Monitoratge online 24h/7 i simultani de tots els sensors
 • Mètriques segons legislació i d’altres personalitzades
 • Sistema d’alarmes.
 • Anàlisi visual de dades.
 • Calibratge  que garanteix resultats precisos i de conformitat a normatives internacionals.
 • Compartició de dades amb el ciutadà o altres partners.

Integració d’estacions

El nostre equip d’enginyers dóna suport en l’elecció de la sensòrica i de les solucions tecnològiques, aportant solucions per a cada client.  Treballem amb els millors proveïdors de sensors de soroll i facilitadors de tecnologia.

 • Integració de qualsevol mena de sensor acústic
 • Normalització els càlculs per realitzar comparacions entre ells.
 • Integració d’estacions de qualitat ambiental i estacions meteorològiques
 • Anàlisi creuada de dades

     

Consultoria acústica

Anàlisi de dades

La gran quantitat de dades obtingudes és analitzada pels enginyers acústics de KEACOUSTICS mitjançant eines especialitzades, facilitant la gestió de la contaminació acústica.  S’elaboren els informes més adequats per a cada projecte, amb gràfics intuïtius, evolució de la contaminació acústica per períodes, comparació amb els límits legals, i anàlisis creuades multivariable. 

 • Anàlisi detallada de dades mitjançant eines informàtiques dedicades
 • Anàlisis estadístiques, diaris, setmanals, mensuals, etc.
 • Gestió d’alarmes
 • Informes periòdics i ad hoc

Aplicacions 

Construcció

Industria

Innovació

Mediambient

Oci

Smartcities

Beneficis

 

Dades precises i fiables

}

Mesuraments simultanis i en continu

s

Controls automàtics de superació de valors límit en temps real

R

Elecció òptima dels sensors de soroll

d

Comparació entre sensors de marques diferents

Integració en un únic visor KENOISE de sensors de soroll, estacions qualitat d’aire, meteorologia, mobilitat, etc.

Estalvi de recursos

Estalvi de temps

Presa de decisions en base a diagnosis fiables

+

Anàlisi creuada de dades: soroll, qualitat aire, trànsit, meteorologia

Gestió de la contaminació mediambiental periòdica

Compartició de dades amb tercers: col·laboradors, ciutadà, etc.

Cas d'èxit

Ajuntament de Barcelona


Estudi d’una xarxa de monitorització acústica de més de 100 sensors de soroll en tipologies diferents de carrers

Estandardització dels índexs de soroll calculats a partir de dades brutes de diferents sensors de diferents

Determinació factors de calibratge en funció del tipus de carrer (boulevard, street canyon, etc)

Detecció d’anomalies i control de qualitat dels diferents tipus de sensors de soroll

Integració i connectivitat dels diferents sensors al visor KENOISE

Cas d'èxit

EKZ

Integració i connectivitat plataforma Smartcities EKZ  amb el KENOISE – EKZ

Consultoria acústica eleccció sensors de soroll

Consultoria tecnològica

Bridge FIWARE

Integració en un únic visor KENOISE: 2 sensors movibles de soroll, estació qualitat d’aire professional.

 

En col·laboració amb

Barcelona
Telèfon +34 605 431 416

Formem part de