Qui som Keacoustics

Som una enginyeria d’acústica avançada, soroll i vibracions, experta en gestió, lideratge i execució de projectes innovadors d’alt valor, en situacions d’especial complexitat d’enginyeria i en entorns urbans, ambientals, arquitectònics i industrials.

A partir de la xarxa d’especialistes i professionals multidisciplinaris, formem i proveïm el millor equip d’experts per cada projecte.

Qui som Keacoustics

Som una enginyeria d’acústica avançada, soroll i vibracions, experta en gestió, lideratge i execució de projectes innovadors d’alt valor, en situacions d’especial complexitat d’enginyeria i en entorns urbans, ambientals, arquitectònics i industrials.

A partir de la xarxa d’especialistes i professionals multidisciplinaris, formem i proveïm el millor equip d’experts per cada projecte.

Estem especialitzats en gestió intel·ligent de la contaminació acústica, simulacions numèriques, acústica subaquàtica, mesuraments acústics i de vibració, consultoria i assessorament, formació a mida, i projectes avançats d’enginyeria acústica ambiental, arquitectònica i industrial.

Durant els darrers anys, hem liderat, coordinat i executat encàrrecs i assessoraments per a rellevants empreses, administracions, centres tecnològics de referència i entitats de normalització, oferint un servei competitiu i d’alt valor.

Volem esdevenir col·laboradors compromesos amb les necessitats pròpies de cada entitat i organització. Amb el capital de la nostra experiència, coneixement i capacitat de treball, volem resoldre els reptes actuals i futurs en matèria d’acústica, soroll i vibracions.

Som una enginyeria independent i no supeditada a tercers, i per això garantim per cada projecte la solució més adequada i òptima dins les restriccions del projecte, del client i del seu entorn.

  1. Realitzem un anàlisi multidisciplinari i transversal del problema o necessitat.
  2. Executem i acompanyem el nostre servei amb costumització i flexibilitat.
  3. Portem a terme els projectes, solucions i serveis amb un valor afegit diferencial.

Els nostres valors:

Professionalitat
Flexibilitat
Proactivitat
Compromís
Multidisciplinarietat
Creativitat
Vocació

Knowledge

Les nostres actuacions pivoten sobre el coneixement de l’estat de l’art de la ciència i tecnologia en acústica, soroll i vibracions.

Disposem d’eines de vigilància tecnològica, transmissió del coneixement i transferència tecnològica per poder contemplar les darreres innovacions tecnològiques i novetats científiques de l’enginyeria i l’acústica.

Realitzem serveis de consultoria, assessoria i formació especialitzada per empreses i institucions, incloent estats de l’art de la ciència, la tècnica i la tecnologia de diferents àmbits de l’acústica (mesuraments, materials, transductors, legislació, etc.).

El nostre equip d’experts elabora cursos i programes formatius, caracteritzats per una simbiosi entre base teòrica i pràctiques reals amb instrumentació acústica comercial –sonòmetres, analitzadors espectrals multicanal, micròfons de mesura, acceleròmetres, generadors de senyal, fonts, etc.-, així com de softwares específics de modelització acústica –prediccions d’aïllament, propagació en exteriors, ray tracing, etc.

Engineering

Acreditem gestió, lideratge i execució de projectes en amplis ventalls de la nostra disciplina, des de la gestió intel·ligent de la contaminació acústica amb sensors IOT en smartcities, passant fins a projectes avançats d’acústica arquitectònica i mediambiental, estudis d’impacte acústic subaquàtic, fins a la caracterització vibroacústica de peces de la indústria de l’automoció.

Disposem de la tecnologia per resoldre qualsevol problema dels nostres clients: des d’eines de simulació numèrica de la propagació d’ones sonores, fins a equips de mesura vibroacústica amb la darrera tecnologia.

Els nostres serveis es caracteritzen per una doble visió: experimental i numèrica, de la qual en resulta la modelització de problemes complexos i de les corresponents solucions.

Barcelona
Telèfon +34 605 431 416

Formem part de